Regnskabet 2016/17 og 2017/18 er revideret af Dan Revision, Danagade 11, Nakskov
og er godkendt på den årlige generalforsamling

Regnskab 2018/19 blev fremlagt og godkendt  på generalforsamling 2. september 2019

 

Resultatopgørelse 2018 / 2019 2017 / 2018 2016 /17

Forestillingsindtægter

552,320

526.494

648.436
Forestillingsomkostninger   693.636 790.739 879.232
Administrationsomkostninger   150.361 176.379 222.052
Diverse indtægter   56.291 84.604 60.084
Tilskud   269.911 318.462 328.405

Resultater i alt:

34.525

-37.558

-64.359