Regnskaberne  blev fremlagt og godkendt  på generalforsamlingerne, senest 7. september 2021

 

Resultatopgørelse 2020 / 2021 2019 / 2020 2018 / 2019

Forestillingsindtægter

213.292

 361.239

552,320
Forestillingsomkostninger  425.777  596.638 693.636
Administrationsomkostninger  122.867  145.335 150.361
Diverse indtægter    24.465    71.959   56.291
Tilskud  272.059  249.852 269.911

Resultater i alt:

 -38.828

 -58.923

  34.525